Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej
http://pgdrazna.biposwiata.pl

Statystyki

Dane główne 16014
Stanowiska 1496
Osoby: 1440
Redakcja biuletynu 1157
Rejestr zmian 1018
Statystyka 939
Statut: Statut 449
Regulaminy: Zasady korzystania z e-dziennika 128
Regulaminy: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych i Dane kontaktowe... 72
Osoby: Danuta Samul 19
Osoby: Teresa Pilarczyk 14